MOSTOSTAL - Zabrze

Biuro Projektów i Realizacji S.A.

 41 - 800 Zabrze 

tel. +48 (32) 776 13 00

fax +48 (32) 271 28 14

   e-mail: biuro@mostostalzabrze.pl 

strona główna ] do góry ] Oferta ] Realizacje ] Aktualnosci ] Kontakt ]Budowa domów jednorodzinnych ]


do góry

Spółka dziś

Stosowane technologie

  

Ludzie firmy 

Zarząd:

 
Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki  Jan Klimas
Główny Inżynier:   Krystian Moćko 
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Henryk Wieczorek
v-ce przewodniczący: Zygfryd Kostoń
sekretarz: Lidia Klimas
członek: Krzysztof Klimas

Kadra

Spółka dysponuje bardzo wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, inżynierów i techników, posiadających szerokie uprawnienia do projektowania i realizacji obiektów. Kwalifikacje zawodowe pracowników są stale podnoszone w drodze kursów i seminariów specjalistycznych.