MOSTOSTAL - Zabrze

Biuro Projektów i Realizacji S.A.

 41 - 800 Zabrze 

tel. +48 (32) 776 13 00

fax +48 (32) 271 28 14

   e-mail: biuro@mostostalzabrze.pl 

strona główna ] O firmie ] [ Oferta ] Realizacje ] Aktualnosci ] Kontakt ]Budowa domów jednorodzinnych ]


                       

do góry

 

 OFERTA

 

Zgodnie ze statutem Spółki przedmiot działalności obejmuje między innymi:

  • opracowywanie projektów wszelkich branż i specjalności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego 

  • pełnienie nadzorów technicznych nad wykonawstwem obiektów 

  • pełnienie obowiązków inwestora zastępczego na zasadach umowy powiernictwa, 

  • doradztwo i wykonanie wszelkich ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa i przemysłu.

Aktualna oferta Spółki to:  projektowanie i wykonawstwo uwzględniające wymogi obowiązującego prawa budowlanego oraz wymagania techniczne i technologie współczesnego rynku w branżach: 

  • budownictwo przemysłowe
  • budownictwo ogólne 
  • konstrukcje stalowe wszelkiego typu
  • urządzenia dźwigowe i transportowe 
  • instalacje sanitarne 
  • instalacje elektryczne.

Oferujemy nasze kompleksowe usługi związane z budową stacji bazowych telefonii komórkowej, radiowej sieci bankowej, w zakresie:

- załatwienia spraw formalnoprawnych, w tym: 

    -       wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

    -       pozwolenie na budowę, 

    -       zgłoszenie do użytkowania/ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- projekt budowlany  i wykonawczy, 

- wykonawstwo inwestycji wraz z montażem, 

- zastępczy nadzór inwestorski

- nadzór autorski.