MOSTOSTAL - Zabrze

Biuro Projektów i Realizacji S.A.

 41 - 800 Zabrze 

tel. +48 (32) 776 13 00

fax +48 (32) 271 28 14

   e-mail: biuro@mostostalzabrze.pl 

strona główna ] Aktualnosci ] O firmie ] Oferta ] [ Realizacje ]  Kontakt ] Budowa domów jednorodzinnych ] Dla akcjonariuszy ]


                       

do góry

 

Lista ważniejszych obiektów 
projektowanych, zrealizowanych i nadzorowanych przez 
"MOSTOSTAL-Zabrze" Biuro Projektów i Realizacji S.A. w Zabrzu 
w ostatnich latach

 

Obiekty Zleceniodawca
Stała współpraca z TP EmiTel Sp. z o.o. od roku 2008 r. - w ramach Umowy Ramowej - w zakresie wykonywania projektów wzmocnień, ekspertyz, opinii technicznych i innych prac związanych z eksploatacją istniejących masztów i wież TP EmiTel na terenie całego kraju:
dla masztów  m.in. :
Olsztyn Pieczewo
Katowice Kosztowy
Jemiołów k. Zielonej Góry
Miłki k. Giżycka
dla wież m.in.
Gubałówka
Poznań Piątkowo
Bełchatów i inne

TP EmiTel Sp. z o.o


..
Kompleksowe wykonanie stacji Paliw Shell w Jastrzębiu Zdroju
wraz z otoczeniem pod klucz

Coteba Sp. z o.o. Warszawa
Modernizacja Pirometalurgii  w HM Głogów II.
Projekty wykonawcze branży budowlanej:
PZ Zabudowa pojedynczego palnika wraz z osprzętem
P – 22 Modernizacja układu odbioru i transportu pyłów zwrotnych z KO i EF do zbiornika nad Piecem Zawiesinowym 
P – 22 Wymiana układu przygotowania dmuchu technologicznego do pieca zawiesinowego
P – 22 Wymiana instalacji chłodzenia trzonu pieca zawiesinowego
Obudowa dźwiękochłonna wentylatorów dmuchu, technologicznego – fundamenty, konstrukcja
P-22 Modernizacja konstrukcji PZ. Zabudowa palników olejowych
P-23 Modernizacja komory dopalania gazów z rurociągiem skośnym i komorą osadczą

Bipromet S.A. Katowice

Inwestor bezpośredni
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi

„Głogów”
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie dobudowy dwóch hal magazynowych zakładu Nosag Polska sp. z o.o. w Tychach ul. Dojazdowa 9.
Projekt został wykonany jako kompletny pełnobranżowy Projekt budowlany i zawierał:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekty wykonawcze wszystkich branż.
Na prace objęte projektem uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Pow. zabudowy hal 1562m2, +319,12m2 zaplecza socjalnego,  kubatura 17870m3
Nosag Polska sp. z o.o. w Tychach
Kompletna dokumentacja wykonawcza II-go etapu budowy Centrum Handlowego PLEJADA w Sosnowcu Mostostal Zabrze Holding S.A.
Budowa hali nr 3 z parkingiem dla Hutchinson w Żywcu, ul. Stolarska 23 – Generalny wykonawca Hutchinson Poland Sp. z o.o
Rozbudowa zakładu Hutchinson w Żywcu, ul. Leśnianka 73 o halę prod. i bud. admin-socj. – Lider konsorcjum,  wykonanie dokumentacji konstr. stalowej i żelbetowej.
Hutchinson Poland Sp. z o.o